Cartea Verde a Tranziției către Știința Deschisă (2022-2030).

Document Strategic privind Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România

Supunem atenției dumneavoastră Documentul Strategic privind Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România, elaborat în contextul derulării proiectului “ Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocarilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor bazate pe dovezi” – SIPOCA592, document ce definește direcțiile, obiectivele și acțiunile strategice cu privire la implementarea științei deschise în România.

Spre chestionar Documentul strategic (PDF)

Acest document reprezintă Cartea Verde a Tranziției către Știința Deschisă (2022-2030), cu rol de suport pentru dialog și consultare publică și a fost elaborat în concordanță cu ultimele evoluții în domeniu și prevederi internaționale precum Recomandarea Comisiei Europene privind accesul și păstrarea pe termen lung a informațiilor științifice (2018), Recomandarea UNESCO pentru Știința Deschisă (2021), Concluziile Consiliului Competitivitate privind evaluarea cercetării și știința deschisă (2022).

Vă adresăm rugămintea de a ne transmite opiniile și sugestiile dumneavoastră legate de documentul supus consultării prin intermediul unui scurt chestionar.

Consultarea se desfășoară în perioada 18 august – 30 septembrie 2022. Răspunsurile anonimizate vor fi diseminate public ca parte a unui rezumat al procesului de consultare.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați echipa
Open Science Knowledge Hub – UEFISCDI la adresa:
open-science@uefiscdi.ro

Vă mulțumim!

Spre chestionar Documentul strategic (PDF)

Chestionar

Vă rugăm să analizați documentul atașat și să ne oferiți feedback pentru secțiunile enumerate mai jos.

Brainmap este platforma UEFISCDI care conectează expertiza la nevoi. Accesarea și crearea unui cont sunt gratuite.

Feedback  Recomandarea 1 a Documentului Strategic (PDF)

Asigurarea accesului liber la publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice

Asigurarea accesului liber la toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice, cât mai curând posibil, de preferință în momentul publicării, începând cu noul ciclu de finanțare a cercetării, urmărind, până în anul 2030, corelarea cu cea mai bună practică existentă la nivel internațional.

Feedback  Recomandarea 2 a Documentului Strategic (PDF)

Managementul datelor de cercetare și asigurarea
accesului liber la date

Managementul datelor de cercetare trebuie să devină o practică științifică standard în decursul procesului de cercetare atunci când se generează, colectează sau reutilizează date. Managementul și gestionarea responsabilă a datelor trebuie să aibă la bază un plan de management al datelor, asigurând conformitatea cu principiile FAIR, iar accesul liber trebuie să fie asigurat cu respectarea principiului „cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar”.

Feedback  Recomandarea 3 a Documentului Strategic (PDF)

Asigurarea transparenței, echității costurilor publicării cu acces liber și a celor de acces la publicațiile internaționale

Pentru a asigura un sistem al publicării științifice cu acces liber eficient și dinamic este nevoie de un cadru transparent privind costurile și condițiile de publicare. Recomandarea descrie demersuri necesare atât pentru asigurarea transparenței, cât și pentru evitarea dublei finanțări în ceea ce privește publicarea științifică cu acces liber și accesul la baze de date științifice.

Feedback  Recomandarea 4 a Documentului Strategic (PDF)

Dezvoltarea capacității naționale operaționale pentru știința deschisă

În tranziția către un sistem al științei deschise este vitală promovarea și sprijinirea dezvoltării inițiativelor dedicate, a infrastructurii, a depozitelor digitale și serviciilor pentru susținerea accesului liber și a depozitării în format FAIR a rezultatelor de cercetare (publicații și date de cercetare) și integrarea în Cloud-ul European pentru Știința Deschisă (EOSC) și/ sau în baze de date/ platforme disciplinare de încredere.

Feedback  Recomandarea 5 a Documentului Strategic (PDF)

Asigurarea guvernanței științei deschise

În vederea alinierii la recomandările și politicile Uniunii Europene și în vederea facilitării și asigurării la nivel național a tranziției către știința deschisă este necesară dezvoltarea capacității instituționale prin instituirea și implementarea unui mecanism instituțional de suport, aflat în supervizarea Consiliului pentru știința deschisă al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - MCID.

Feedback  Recomandarea 6 a Documentului Strategic (PDF)

Dezvoltarea de capabilități necesare implementării științei deschise

Prin dezvoltarea de capabilități specifice științei deschise se are în vedere dobândirea de aptitudini și competențe, în special de către cercetători și personalul din instituțiile academice și de cercetare, dar și de către alți actori implicați în “open science”, astfel încât să fie susținută o tranziție eficientă la nivel național, în corelare cu recomandările și politicile Uniunii Europene și cu cele mai bune practici internaționale privind știința deschisă.

Feedback  Recomandarea 7 a Documentului Strategic (PDF)

Adaptarea procesului de evaluare și recompensare a cercetării în noul context al științei deschise

Pentru ca știința deschisă să devină o realitate este necesară inclusiv schimbarea modului în care cercetarea este evaluată și recompensată. În acest sens, se impune revizuirea și actualizarea sistemului de evaluare a cercetării (cercetători, proiecte și organizații de cercetare), pentru a recompensa implementarea practicilor specifice științei deschise precum partajarea timpurie a rezultatelor de cercetare, colaborarea deschisă, accesul liber la rezultatele cercetării și implicarea actorilor societali, acolo unde aceste lucruri sunt posibile. Mai mult, un astfel de proces trebuie să fie însoțit și de o transformare a sistemului de evaluare în sensul recunoașterii unei palete mai largi de rezultate și activități de cercetare.

Feedback  Recomandarea 8 a Documentului Strategic (PDF)

Implicarea cetățenilor în știință

În vederea deschiderii științei către societate și consolidării încrederii cetățenilor în știintă și relevanței cercetării în abordarea provocărilor societale, este nevoie să fie sprijinită și încurajată implicarea cetățenilor în diferite etape ale procesului de cercetare ştiinţifică (“citizen science“) în cadrul proiectelor de cercetare finanțate prin programele naționale de finanțare a cercetării. Implicarea cețățenilor în știință poate face știința mai relevantă din punct de vedere social, poate accelera și facilita producerea de noi cunoștințe științifice și poate crește gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la știință.

Feedback general pentru Documentul Strategic.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați echipa Open Science Knowledge Hub – UEFISCDI la adresa:
open-science@uefiscdi.ro

Vă mulțumim pentru înscriere!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Va recomandăm crearea unui cont în platforma Brainmap. Platforma are scopul de a conecta expertiza la nevoi și usurează comunicarea cu UEFISCDI și comunitatea inovativă din România.

Feedback  Recomandarea 1 a Documentului Strategic (PDF)

Asigurarea accesului liber la publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice

Asigurarea accesului liber la toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice, cât mai curând posibil, de preferință în momentul publicării, începând cu noul ciclu de finanțare a cercetării, urmărind, până în anul 2030, corelarea cu cea mai bună practică existentă la nivel internațional.

Feedback  Recomandarea 2 a Documentului Strategic (PDF)

Managementul datelor de cercetare și asigurarea
accesului liber la date

Managementul datelor de cercetare trebuie să devină o practică științifică standard în decursul procesului de cercetare atunci când se generează, colectează sau reutilizează date. Managementul și gestionarea responsabilă a datelor trebuie să aibă la bază un plan de management al datelor, asigurând conformitatea cu principiile FAIR, iar accesul liber trebuie să fie asigurat cu respectarea principiului „cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar”.

Feedback  Recomandarea 3 a Documentului Strategic (PDF)

Asigurarea transparenței, echității costurilor publicării cu acces liber și a celor de acces la publicațiile internaționale

Pentru a asigura un sistem al publicării științifice cu acces liber eficient și dinamic este nevoie de un cadru transparent privind costurile și condițiile de publicare. Recomandarea descrie demersuri necesare atât pentru asigurarea transparenței, cât și pentru evitarea dublei finanțări în ceea ce privește publicarea științifică cu acces liber și accesul la baze de date științifice.

Feedback  Recomandarea 4 a Documentului Strategic (PDF)

Dezvoltarea capacității naționale operaționale pentru știința deschisă

În tranziția către un sistem al științei deschise este vitală promovarea și sprijinirea dezvoltării inițiativelor dedicate, a infrastructurii, a depozitelor digitale și serviciilor pentru susținerea accesului liber și a depozitării în format FAIR a rezultatelor de cercetare (publicații și date de cercetare) și integrarea în Cloud-ul European pentru Știința Deschisă (EOSC) și/ sau în baze de date/ platforme disciplinare de încredere.

Feedback  Recomandarea 5 a Documentului Strategic (PDF)

Asigurarea guvernanței științei deschise

În vederea alinierii la recomandările și politicile Uniunii Europene și în vederea facilitării și asigurării la nivel național a tranziției către știința deschisă este necesară dezvoltarea capacității instituționale prin instituirea și implementarea unui mecanism instituțional de suport, aflat în supervizarea Consiliului pentru știința deschisă al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - MCID.

Feedback  Recomandarea 6 a Documentului Strategic (PDF)

Dezvoltarea de capabilități necesare implementării științei deschise

Prin dezvoltarea de capabilități specifice științei deschise se are în vedere dobândirea de aptitudini și competențe, în special de către cercetători și personalul din instituțiile academice și de cercetare, dar și de către alți actori implicați în “open science”, astfel încât să fie susținută o tranziție eficientă la nivel național, în corelare cu recomandările și politicile Uniunii Europene și cu cele mai bune practici internaționale privind știința deschisă.

Feedback  Recomandarea 7 a Documentului Strategic (PDF)

Adaptarea procesului de evaluare și recompensare a cercetării în noul context al științei deschise

Pentru ca știința deschisă să devină o realitate este necesară inclusiv schimbarea modului în care cercetarea este evaluată și recompensată. În acest sens, se impune revizuirea și actualizarea sistemului de evaluare a cercetării (cercetători, proiecte și organizații de cercetare), pentru a recompensa implementarea practicilor specifice științei deschise precum partajarea timpurie a rezultatelor de cercetare, colaborarea deschisă, accesul liber la rezultatele cercetării și implicarea actorilor societali, acolo unde aceste lucruri sunt posibile. Mai mult, un astfel de proces trebuie să fie însoțit și de o transformare a sistemului de evaluare în sensul recunoașterii unei palete mai largi de rezultate și activități de cercetare.

Feedback  Recomandarea 8 a Documentului Strategic (PDF)

Implicarea cetățenilor în știință

În vederea deschiderii științei către societate și consolidării încrederii cetățenilor în știintă și relevanței cercetării în abordarea provocărilor societale, este nevoie să fie sprijinită și încurajată implicarea cetățenilor în diferite etape ale procesului de cercetare ştiinţifică (“citizen science“) în cadrul proiectelor de cercetare finanțate prin programele naționale de finanțare a cercetării. Implicarea cețățenilor în știință poate face știința mai relevantă din punct de vedere social, poate accelera și facilita producerea de noi cunoștințe științifice și poate crește gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la știință.

Feedback general pentru Documentul Strategic.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați echipa Open Science Knowledge Hub – UEFISCDI la adresa:
open-science@uefiscdi.ro

Vă mulțumim pentru completarea chestionarului!
Oops! Something went wrong while submitting the form.